Il-Kelma Ta’ Alla, Il-Bibbja Mqaddsa, u t-Traduzzjoni tad-Dinja l-Ġdida Ta’ l-Iskrittura Griega Kristjana