Il-Bijoċippa, il-Marka tal-Bhima, l-Antikrist u l-Bibbja