Ikunu biss il-Membri tal-Knisja ta’ Kristu Li Jmorru fis-Smewwiet?