Aħna, Bħala Kristjani tat-Testment il-Ġdid, Xhieda Ta’ Min Għandna Nkunu?