152 Mistoqsija għal Min Ma Jemminx Li l-Ispirtu s-Santu Hu Alla u Persuna.