15-il Mistoqsija Għad-Denominazzjonijiet – Tweġiba Waħda