INTRODUZZJONI

Il-knisja tat-Testment il-Ġdid! Hawn għandna organizzazzjoni ppjanata mill-eternità kollha fil-moħħ ta' Alla! Profeti tat-Testment il-Qadim ħabb-ru dwar il-miġja tagħha u ħolmu dwar it-twaqqif tagħha. Saħansitra l-anġli xtaqu ħalli jħarsu fil-ħwejjeġ ta' l-għaġeb li Alla kellu maħżuna għall-poplu Tiegħu meta l-knisja tkun imwaqqfa. Ix-xogħol kollu ta' Ġwanni l-Battista u ta' Ġesù Kristu matul il-ministeru per-sonali tagħhom kien ħalli jippreparaw lin-nies għal din l-istituzzjoni. L-akbar, l-għola, l-aktar nobbli, u l-isbaħ istituzzjoni li aħna għandna jkollna x'naq-smu magħha hija l-knisja. Ġesù Kristu miet għaliha.

Għalhekk aħna nistednuk ħalli tistudja magħna l-Kelma ta' Alla fejn hija l-unika post fejn tista' ssib dwar il-vera knisja li l-Mulej waqqaf.

Għal aktar informazzjoni, ikteb:

KNISJA TA' KRISTU
Misrah G. Debono,
Msida, MSD 1251

INTRODUCTION

The church of the New Testament! Here we have an organisation which was planned from all eternity in the mind of God! Prophets of the Old Testament predicted about its coming and dreamt about its establishment. Even the angels wished to look at the great things that God had preserved for His people when the church will be established. All the work of John the Baptist and of Jesus Christ during their personal ministries was to prepare the people for this institution. The greatest, the highest, more noble, and the best institution that we need to have part in it is the church. Jesus Christ died for the church.

So we invite you to study with us the Word of God were it is the only place were you can find the true church that our Lord established.

For more information, write to:

CHURCH OF CHRIST
Misrah G. Debono,
Msida, MSD 1251

 

Biex tkun tista' tara id-doku-menti, għandek bżonn tniżżel il-font tal-Malti, u l'Adobe Acrobat Reader minn verżjoni ħamsa 'l fuq. Għal aktar informazzjoni ta' kif tinstalla il-fonts bil-Malti ik-kuntattjana

Acrobat Reader

Tornado Maltese Font

In order to be able to read the PDF documents, you need to have Adobe Acrobat Reader version 5 onwards. Note that the Maltese fonts are needed for documents in the Maltese language. For more information on how to install the Maltese fonts, please contact us using this